Tổng quan về Chân Nguyên Hộ Thể


13:58 03/03/2023

Chân Nguyên

Thời gian ra mắt: 20/01/2022 

Quý Bằng Hữu Sử Dụng Tính Năng  Chân Nguyên Tại NPC Long Ngũ Thái Gia 

                                          

 

Giới thiệuĐiểm neo

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế

 

 • Chân Nguyên là một loại trang bị đặc biệt, có thể thăng cấp, giao dịch.
 • Chân Nguyên có các tư chất thuộc tính giúp gia tăng năng lực cho nhân vật.
 • Ngoài ra, Chân Nguyên cũng có thể được nâng cấp, luyện hóa để nâng cao thuộc tính.
 • Căn cứ trên tình trạng xếp hạng Chân Nguyên trong các máy chủ, tác động đến Sức Chiến Đấu của nhân vật.

Nguồn gốc của Chân NguyênĐiểm neo

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Bạn Đồng Hành có thể ngưng tụ Chân Nguyên

Kiếm Thế

Bạn Đồng Hành không thể ngưng tụ Chân Nguyên

 • Chân nguyên có được thông qua việc chế tạo Phong Ấn Hắc Ám - Chân Nguyên
 • Sau khi ngưng tụ Chân Nguyên, Bạn Đồng Hành sẽ biến mất.

 

Quy tắc hợp thành

1. Chế tạo Phong Ấn Hắc Ám (khóa)

Nguyên liệu cần Nhận được
Mảnh Phong Ấn (Kim) x5 Phong Ấn Hắc Ám (khóa)
Mảnh Phong Ấn (Thủy)  x5
Mảnh Phong Ấn (Mộc)  x5
Mảnh Phong Ấn (Hỏa)  x5
Mảnh Phong Ấn (Thổ) x5
1200 Tinh lực
1200 Hoạt lực

2.  Chế tạo Ngưng Tụ Chân Nguyên

Nguyên liệu cần Nhận được
Phong Ấn Hắc Ám x5 Ngưng Tụ Chân Nguyên
Kim Nguyên Bảo x5

3.Ngưng luyện Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

Tăng cấp chân nguyên cần Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

Nguyên liệu cần Nhận được
Mảnh Phong Ấn (Kim) x5 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn (khóa)
Mảnh Phong Ấn (Thủy) x5
Mảnh Phong Ấn (Mộc) x5
Mảnh Phong Ấn (Hỏa) x5
Mảnh Phong Ấn (Thổ) x5
 0.... KNB

 

 

Tác dụng của Chân NguyênĐiểm neo

  • Có tất cả 7 loại Chân Nguyên. Mỗi loại Chân Nguyên sẽ có 04 dòng thuộc tính ma pháp khác nhau, mỗi dòng tương ứng với 01 tư chất thuộc tính hỗ trợ, gia tăng năng lực của bản thân nhân vật.
  • Chi tiết các tư chất thuộc tính của Chân Nguyên:
Tên thuộc tính Hiệu quả
Diên Dương Tăng sinh lực tối đa
Cường Thân Tăng tốc độ hồi sinh lực
Vô Song Tăng kháng tất cả
Tinh Võ Tăng lực tấn công
Tạ Kinh Giảm sát thương chí mạng
Tuyệt Sát Tăng sát thương chí mạng
Bá Thể Giảm thời gian ảnh hưởng của trạng thái ngũ hành
Thực Cốt Tăng thời gian gây trạng thái ngũ hành
Thanh Phong Tăng né tránh bản thân
Truy Ảnh Tăng bỏ qua né tránh đối phương
 •  Tư chất thuộc tính chia làm 20 cấp bậc, hiển thị bằng nửa sao đến 10 sao.

Kiếm Thế

Nâng cấp Chân NguyênĐiểm neo

Có 02 cách để tiến hành nâng cấp Chân Nguyên:

  • Tham gia tính năng nhận kinh nghiệm Chân Nguyên: Nhân vật có đẳng cấp 100 trở lên khi hoàn thành các tính năng trong game sẽ nhận được kinh nghiệm Chân Nguyên. (Khi Chân Nguyên đã đạt 120 cấp, không thể nhận được kinh nghiệm Chân Nguyên từ các tính năng).
Tính năng
Truy Nã
Tống Kim
Tiêu Dao Cốc
Quân Doanh (chính tuyến, hằng ngày)
01 lượt Thương Hội (40 nhiệm vụ)
 • Sử dụng đạo cụ nâng cấp Chân Nguyên:
  • Dùng Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành để nâng cấp Chân Nguyên.
  • Không giới hạn số lần sử dụng Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành. Trong đó 10 quyển đầu tiên sẽ cho lượng kinh nghiệm Chân Nguyên cao nhất. Từ quyển 11 trở đi sẽ nhận được lượng kinh nghiệm Chân Nguyên thấp hơn.
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần