Tổng hợp hoạt động máy chủ Linh Kiếm


10:33 30/01/2023

Dưới đây là bảng hợp và hướng dẫn hoạt động của máy chủ Linh Kiếm để các bằng hữu có thể thuận tiện trong việc tham gia cũng như tranh đấu

 

Hoạt động Phần thưởng
Bạch Hổ Đường
 • 20v bạc khóa
 • 5v đồng khóa 
 • Huyền Tinh 5 
 • Đặc biệt: Vào 21h tối, khi kết liễu boss BHD tầng 3 sẽ nhận được 1 Huyền Tinh (6,7,8 tùy giai đoạn) không khóa
Võ Lâm Cao Thủ

 • Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
 • Xuất hiện khi máy chủ OpenBeta sau 3 ngày.
 • Hướng dẫn: Tại đây
Bao Vạn Đồng
 • Nhận nhiệm vụ thông qua NPC Bao Vạn Đồng tại các Thành thị và Tân thủ thôn
 • Phần thưởng:
  • 10 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP.
  • 20 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP.
  • 30 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP.
  • 40 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 10 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP.
  • 50 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 6, 10 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 1.000.000 EXP.
 • Hướng Dẫn Auto Bao Vạn Đồng
Tống Kim
 • Tích lũy mốc nạp
 • Bạc khóa
 • Đồng khóa
 • Kinh nghiệm
 • Huyền Tinh
 • Đặc biệt:
  • Các trận từ 21h00 thưởng x2 phần thưởng
  • Vào trận Tống kim 21h thứ 2 hàng tuần, khi đạt tích lũy tống kim trên 15.000 điểm người chơi sẽ được nhận thêm 100 KNB 
Hải Tặc 
 • Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
 • Lưu ý: Huyền tinh rơi ra từ Hải Tặc sẽ (Khóa)

Thời gian: Cả ngày 

 • Mỗi tuần hoàn thành tối đa 1 nhiệm vụ
 • Yêu cầu Cấp 60
 • Nhiệm vụ sẽ reset lại vào lúc 23h00 Chủ Nhật.
Tiêu Dao Cốc
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 7 lần
 • Yêu cầu cấp 80
 • Qua 1 ải nhận: 2 Huyền Tinh 5,2 Huyết Ảnh Thương, 2 vạn Đồng khóa,5 vạn Bạc khóa, 1.000.000 exp.
 • Lưu ý: Mỗi lần qua ải để trống ô, nếu không sẽ không được tính sô lần vượt ải.
 • Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân vật khi qua ải.

 

Thương Hội 

 

 • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
 • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
 • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
 • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7.

+ Lưu ý: Từ 23h00 đến 24h00 Chủ Nhật sẽ không thể đối thoại với NPC Chủ Thương Hội.

Thi Đấu Môn Phái
 • Thời gian thi đấu THI ĐẤU MÔN PHÁI: Thứ Ba trong tuần. Lúc 19h30 bắt đầu báo danh, lúc 20h00 bắt đầu thi đấu.
 • Yêu cầu Cấp 50 và đã gia nhập Môn Phái.
Thi Đấu Loạn Phái
 • Thời gian thi đấu LOẠN PHÁI: Thứ 5 trong tuần. Lúc 19h30 bắt đầu báo danh, lúc 20h00 bắt đầu thi đấu.
 • Tham gia hoạt động thông qua Chưởng môn nhân
 • Điều kiện: Nhân vật có đẳng cấp 50 trở lên và đã gia nhập Môn Phái
Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 

 • Thời gian: Từ 20h00 đến 21h30 Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần.
 • MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 89 (Cập nhật thêm)
 • Yêu cầu: Cấp 80, Là người chơi đã có Bang Hội
 • Hướng dẫn: Tại đây
Công Thành Chiến

 

 • Thời gian: Từ 19h30 đến 21h00 Thứ 5 Hàng Tuần.
 • MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 89 (cập nhật thêm)
 • Yêu cầu: Cấp 80, Là người chơi đã có Bang Hội
 • Hướng dẫn: Tại đây
Tần Lăng

 

 • Thời gian: Cả Ngày, mỗi nhân vật có 2 tiếng trong Tần Lăng.
 • MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 109
 • Yêu cầu: Cấp 100 trở lên.
 • Hướng dẫn: Tại đây

>>>>>THÔNG TIN MÁY CHỦ LINH KIẾM <<<<<<

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần