TẦN LĂNG - TẦN THỦY HOÀNG - Linh Kiếm


14:01 03/03/2023

TẦN LĂNG - TẦN THỦY HOÀNG

Giới Hạn và Điều Kiện Tham Gia

 • Đẳng cấp 100 trở lên.
 • Mỗi ngày có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng, không cộng dồn.
 • Thời gian làm mới giờ vào Tần Lăng mỗi ngày vào lúc 23h00 Hàng Ngày.
 • Vật phẩm Càn Khôn Phù không thể sử dụng khi phù vào map Tần Lăng.
 • Vật phẩm Triệu Hồi Gia Tộc chỉ có thể sử dụng từ tầng 3 trở xuống.

Cách Di Chuyển Đến Tần Lăng

  • Sử dụng Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Tần Lăng Cấp 100 để tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để vào bản đồ Tần Lăng 1.

Kiếm Thế

Thiên Cổ Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng

  • Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 22h35 Hàng Ngày tại bản đồ Tần Lăng 5, di chuyển qua các tầng để đến tầng 5.
  • Cổng Tần Lăng sẽ mở vào lúc 22h30, đóng lại vào lúc 23h30.

Kiếm Thế

 • Phần thưởng hạ gục Tần Thủy Hoàng.
  • Phần thưởng cố định: ngẫu nhiên 1-3 Hòa Thị Ngọc(không khóa).
  • Phần thưởng ngẫu nhiên: Vật phẩm Tần Lăng, Huyền Tinh 5 6 7 8 9 .

Danh Vọng Tần Lăng

Danh Vọng Vật phẩm liên quan
 • Tần Lăng - Quan Phủ
 • Tần Lăng - Trường Minh Đăng
  • Đánh quái Tần Lăng 2 nhận được Mảnh Trường Minh Đăng, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Trường Minh Đăng.
  • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 2 [Hộ Uyển Tần Thủy Hoàng].
 • Tần Lăng - Ban Sơn Ấn
  • Đánh quái Tần Lăng 3 nhận được Mảnh Ban Sơn Ấn, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Ban Sơn Ấn.
  • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 3 [Ngọc Bội Tần Thủy Hoàng].
 • Tần Lăng - Mạc Kim Phù
  • Đánh quái Tần Lăng 4 nhận được Mảnh Mạc Kim Phù, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Mạc Kim Phù.
  • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 4 [Y Phục Thủy Hoàng].
 • Tần Lăng - Phát Khâu Môn
 • Tần Lăng - Hòa Thị Bích
  • Mang 5 Hòa Thị Bích đến gặp NPC Dã Tẩu ở Tần Lăng 3 - Khu an toàn đổi lấy Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ.
  • Cấp 2 mua Vũ Khí Bạch Ngân Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu Miêu ở Tần Lăng 3 - Khu an toàn.
  • Cấp 3 mua Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu Miêu ở Tần Lăng 3 - Khu an toàn.
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần