SỰ KIỆN TRĂM HOA KHOE SẮC


12:21 15/03/2023

Thời gian và điều kiện nhận thưởng:

  • Diễn ra sự kiện: Từ  Ngày 18:00 08/03/2023 đến  06:00 ngày 08/04/2023

Chạy AutoUpdate.exe để cập nhật sự kiện

NPC liên qua

NPC Cổ Phong Hà – Phượng Tường

 

 

Vật phẩm liên quan

Ghi Chú

Hoa Hồng Đỏ

Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch

Nguồn gốc: Hoạt động

Uất Kim Hương

 

Mua tại NPC Cổ Phong Hà: Giá 2000 đồng

Bó hoa tươi

 

 

Nguồn gốc: Mua tại NPC hoặc Hợp thành từ 10 Hoa Hồng Đỏ 

 

Giỏ Hoa Tươi

 

 

Nguồn gốc: Mua tại NPC( giới hạn 100 giỏ/ngày)

hoặc Hợp thành từ Hoa Hồng Đỏ + Uất Kim Hương

 

Giới hạn & cách nhận Hoa Hồng Đỏ và Uất Kim Hương

 

 

📌Uất Kim Hương : Mua Tại NPC Cổ Phong Hà

 

📌Hoa Hồng Đỏ

 

Nơi nhận Hoa Hồng Đỏ

Số Hoa Hồng nhận được

Khu Vực Luyện Công 115

Khu Vực Luyện Công 105

Ngẫu nhiễn (Có Tỷ Lệ)

Tống kim

 

Tích luỹ theo điểm có thể nhận 

 

🎁Phần thưởng sử dụng Bó Hoa Tươi & Giỏ Hoa Tươi  

  • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng mốc giới hạn
  • Sử dụng sẽ nhận được Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng 

 

Thưởng cố định

Thưởng ngẫu nhiên

Kinh nghiệm

Bạc Khoá

Vỏ sò vàng

Huyền tinh

Tiền du long

Mảnh phong ấn

Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Truyền Thuyết)

Hoà thị ngọc

Thưởng tích luỹ đạt mốc :

 

Thưởng Tích Luỹ Đạt Mốc

Phần Thưởng

1000 Bó Hoa Tươi

1v Huyền tinh 8

 

100 Sách kinh nghiệm đồng hành truyền thuyết

 

Mã Bài : Tuyệt Thế Tuyết Vũ ( Thời Gian Sử Dụng đến 20/4 )

 

300 tiền Du Long

1500 Giỏ Hoa Tươi

 

1v Huyền tinh 8

 

200 Sách kinh nghiệm đồng hành truyền thuyết

 

500 Tiền du long

2000 giỏ hoa tươi

2v Huyền tinh 8

 

300 Sách kinh nghiệm đồng hành truyền thuyết

 

800 Tiền du long

3000  Giỏ Hoa Tươi

1v Huyền tinh 9

 

500 Sách kinh nghiệm đồng hành truyền thuyết

 

1000 Tiền du long

6000  Giỏ Hoa Tươi

1 Hòa Thị Ngọc 

 

1000 sách kinh nghiệm đồng hành truyền thuyết

 

2000 tiền du long

 

 

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần