SỰ KIỆN - ĐUA TOP CẤP ĐỘ Giao Đoạn 119 - 129


09:35 06/04/2023

Thời Gian 06:00 08/04/2023 - 22:00 14/04/2023

 

Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản về văn bản cho biết 'uatiêm iem vuakiemthe.com linh Kiếm SIÊU MÁY CHỦ 2023'

 

22:00 14/04 BQT sẽ cập nhật bảng xếp hạng để chốt TOP

Sau bảo trì ngày 08/04 khi sử dụng vật phẩm bó hoa và giỏ hoa sẽ không nhận được exp

🥇TOP 1 CẤP ĐỘ : 1000 VẠN ĐỒNG , 1000 tiền du long
 
🥈 TOP 2-3 CẤP ĐỘ : 750 VẠN ĐỒNG , 750 tiền du long
 
🥉 TOP 4-6 CẤP ĐỘ : 500 VẠN ĐỒNG , 500 tiền du long
 
🏅 TOP 7-10 CẤP ĐỘ : 250 VẠN ĐỒNG , 250 tiền du long
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần