Hướng dẫn Tách Trang Bị Cao Cấp - Linh kiếm


18:24 05/03/2023

Hướng dẫn xin tách và Tách trang bị

  • Đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Xin tách huyền tinh từ trang bị cao cấp
  • Sau khi xin tách bạn sẽ nhận được trạng thái Sau 3.0 giờ có thể tách..., mỗi lần xin tách chỉ tách được 1 trang bị, mỗi lần xin tách sẽ phải chờ 3 tiếng mới có thể tách được trang bị.
  • Sau khi hết 3 tiếng chờ xin tách bạn có 6 tiếng để tách, sau 6 tiếng này không tách sẽ phải xin tách lại từ đầu, đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn dòng Tách huyền tinh từ trang bị cao, mỗi lần xin tách chỉ tách được 1 trang bị có cấp cường hóa +12 trở lên

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần