Hướng dẫn CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN  - Linh Kiếm


19:50 05/12/2022

CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN 

Điều Kiện Và Giới Hạn Tham Gia

 • Mỗi pc được phép tham gia 6 account.
 • Vinh dự tài phú tối thiểu:.
 • Bản đồ cho phép tổ đội.
 • Khi bị hạ gục sẽ về điểm tập trung, không thể hồi sinh.
 • Chỉ thành viên chính thức mới có thể tham gia.
 • Báo danh: 19h30 - 19h59.
 • Chinh Chiến: 20h00 - 21h00.

Báo Danh

  • Thời gian báo danh: Từ 19h30 đến 19h59 Thứ 5 hàng tuần thông qua NPC Tướng Viễn Chinh Thiết Phù tại Lâm An Phủ.
  • Bang chủ: Phải đến đối thoại cùng NPC Tướng Viễn Chinh Thiết Phù để báo danh cho Bang hội.(bắt buộc)

Kiếm Thế

Chinh Chiến

 • Chinh Chiến: 20h00 - 21h00.
 • Bản đồ Công thành chiến không thể thay đổi trạng thái PK.
 • Khi tham gia vào Công Thành Chiến các Bang hội sẽ được ngẫu nhiên về 4 vị trí tập trung khác nhau.
 • Vào lúc 20h00 , 4 Long Trụ sẽ xuất hiện ở 4 góc, và Ngai Vàng ở trung tâm của bản đổ Công Thành Chiến.

Tích Lũy Bang Hội & Phân Định Thắng Thua

 • Chiếm Long Trụ: +30 điểm.
 • Chiếm Ngai Vàng: +100 điểm.
 • Bảo vệ Ngai Vàng và Long Trụ: +0 điểm.
 • Phân định thắng thua dựa vào điểm tích lũy.
  • Ví dụ: Bang A chiếm 4 Long Trụ có được 120 điểm sẽ thắng Bang B chiếm Ngai Vàng chỉ có 100 điểm.
 

Kiếm Thế

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần