Chế tạo Trang Bị bằng Kỹ Năng Sống


14:00 03/03/2023

Trang bị chế tạo dùng làm gì ?

 • Sử dụng trang bị lên giao diện Thuộc Tính Nhân Vật (Phím tắt F1)
 • Trang bị cấp 60 trở lên đem đổi Ngũ Hành Hồn Thạch tại NPC Tiền Trang

Hướng dẫn

  • Các bạn mở giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8)

  • Lựa chọn loại muốn chế tạo, ví dụ như ở đây mình muốn chế Vũ khí, ấn vào sẽ có 1 giao diện chế tạo hiện ra
  • Tùy vào cấp chế của bạn bao nhiêu thì sẽ chế được loại cấp cao, ví dụ như ở đây vũ khí mình chế cấp 1 nên chỉ chế được vũ khí cấp 1

  • Ví dụ như ở đây mình muốn chế Thô Bố Triền Thủ - Linh Vũ sau khi chế sẽ Nhận kinh nghiệm: 200
  • Nghĩa là, sau khi chế thành công các bạn sẽ nhận 200 kinh nghiệm chế tạo, ở đây Vũ khí Cấp :1 yêu cầu 0/100 điểm sau khi chế xong sẽ lên cấp 2

  • Khi chế thành công sẽ ra ngẫu nhiên 1 trong những loại nằm ở phía bên tay phải, như ở đây có 80% ra cái 1 hoặc 20% ra cái 2
  • Cái nào có tỷ lệ càng thấp thì thuộc tính càng cao

  • Xem phần Nguyên liệu cần sẽ có:
  • Và 4 Vải á ma [cấp 1] - Có ghi Gia công từ Á Ma bằng [gia công vải]

  • Mở lại giao diện Kỹ Năng Sống (Phím tắt F8), chọn Vải để tìm Vải á ma

  • Nguyên liệu sẽ cần
  • Và 1 Á ma [Vải cấp 1] - Có ghi Bán tại tiệm tạp hóa

  • Trở về Tân Thủ Thôn / Thành Thị tìm NPC Tạp Hóa để mua Á ma [Vải cấp 1] sẽ cần Bạc

Sơ Đồ Công Thức Chế Tạo Trang Bị

Kỹ năng Gia Công Kỹ năng Chế Tạo Thành phẩm

Gia công - Khoáng

Chế tạo - Vũ Khí

 • Ma Đao Thạch, Kiếm, Đao, Chùy, Phi đao, Tụ tiễn

Gia công - Khoáng

Chế tạo - Trang Sức

 • Hạng Liên, Ngọc Bội, Giới Chỉ

Gia công - Khoáng

Chế tạo - Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Kim - Thủy - Hỏa - Thổ, Hộ Uyển, Nón hệ Kim - Thủy - Hỏa - Thổ

Gia công - Gỗ và Khoáng

Chế tạo - Vũ Khí

 • Thương

Gia công - Gỗ

Chế tạo - Vũ Khí

 • Côn

Gia công - Gỗ

Chế tạo - Trang Sức

 • Hộ Thân Phù

Gia công - Vải

Chế tạo - Vũ Khí

 • Triển Thủ

Gia công - Vải

Chế tạo - Trang Sức

 • Hương Nang (Ngọc bội của Nữ)

Gia công - Vải

Chế tạo - Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Mộc - Thủy - Thổ, Yêu Đái (Lưng), Nón hệ Mộc - Thủy - Thổ

Gia công - Vải

Chế tạo - Thủ Công

 • Truyền Tống Phù, Túi mở rộng Hành Trang từ 4 đến 18 ô

Gia công Da

Chế tạo Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Kim - Mộc - Hỏa, Giày, Nón hệ Kim - Mộc - Hỏa

Gia công Thuốc

Chế tạo Rương Thuốc

 • Các loại Rương Thuốc từ Cấp 1 đến Cấp 100.

Tăng cấp Chế Tạo

  • Cấp chế tạo ảnh hưởng đến việc trang bị bạn có thể chế ra ở cấp bao nhiêu, cụ thể:
   • Vũ khí: Cấp 1 (Chế vũ khí Cấp 10), Cấp 2 (Chế vũ khí Cấp 20), ...
   • Trang sức (Liên, Nhẫn, Bội và Phù): Cấp 1 (Chế trang sức Cấp 1 đến 10), Cấp 2 (Chế trang sức Cấp 11 đến 20), ...
   • Phòng cụ (Nón, Áo, Lưng, Tay và Giày): Cấp 1 (Chế phòng cụ Cấp 1 đến 10), Cấp 2 (Chế phòng cụ Cấp 11 đến 20), ...

  • Khi tiến hành chế tạo sẽ có 2 phần cần lưu ý:
   • Màu đỏ: Là kinh nghiệm nhận được sau khi chế 1 cái
   • Màu vàng: Là kinh nghiệm cần để tăng chế chế tạo
  • Nói đơn giản hơn thì như đối với 1 nhân vật khi thăng cấp sẽ có phần Kinh nghiệm thăng cấp và Kinh Nghiệm thì chế tạo cũng vậy

  • Màu đỏ - Kinh Nghiệm và Màu vàng - Kinh nghiệm thăng cấp

  • Còn đối với trang bị khi chế mà Nhận kinh nghiệm: 0 thì có chế mãi cũng không thể tăng cấp chế tạo được

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần