Bang Hội & Quan Ấn Lãnh Thổ


22:34 04/10/2022

NPC liên quan Đặc Sứ Võ Lâm Minh Chủ ( Suất hiện tại tất cả các map Thành Thị )

Lập gia tộc : Yêu cầu tạo đội, 1 người cũng có thể lập

Lập Bang Hội : Yêu cầu lập đội, 1 gia tộc cũng có thể lập, tốn 500 vạn bạc thường ( Mỗi bang hội chỉ có tối đa 4 tộc )

Chuyển Bang Chủ yêu cầu 1 tuần để sét lại, AE nên lưu ý khi đổi Bang Chủ sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động yêu cầu Bang Chủ báo danh ( Cân nhắc trước khi đổi )

Trong 2 tuần đầu tiên bang hội phải đạt đủ quỹ bang trên 2000 vạn bạc thường ( cái này do AE góp vào ) và 1000 vạn Quỹ Xây. Nếu không đạt đủ bang hội sẽ tự giải thể. AE nhấn F7 để kiểm tra

Quỹ Xây sau khi tạo Bang Hội mặc định sẽ có 100 vạn Quỹ Xây ( AE có thể săn BOSS, Tranh Đoạt Lãnh Thổ để tăng quỹ xây Bang Hội hoặc mua thỏi Bạc Bang Hội trên kỳ trân các để ăn, 1 thỏi bạc sẽ tăng 20 vạn Quỹ Xây )

Lưu ý : Thỏi bạc bang hội sẽ tăng cổ phần cá nhân của thành viên trong Bang Hội, Ngoài việc sử dụng thỏi bạc bang hội, thành viên trong bang có thể săn boss và đi tranh đoạt lãnh thổ để lên cổ phần Bang Hội. ( Cổ phần bang hội dùng để phân thứ hạng sắp sếp để đạt được Quan Ấn lãnh thổ trong bang hội ) người chơi có nhiều cổ phần nhất trong bang hội sẽ đạt Thủ Lĩnh bang hội, có quyền hạn bãi nhiệm Bang Chủ

 

TÌM HIỂU VỀ TÍNH NĂNG QUAN ẤN LÃNH THỔ

Tranh Đoạt Lãnh Thổ là một trong những hoạt động hàng tuần cực kỳ thú vị của Kiếm Thế, nơi các game thủ thể hiện tài chiến đấu cũng như thao lược trên chiến trường của mình. Ngoài những phần thưởng như điểm danh vọng Lãnh Thổ và quân hưởng, một trang bị gây được sự chú ý cho người tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ là các loại Quan Ấn, khi trang bị vào người sẽ gia tăng các chỉ số như tấn công, trạng thái ngũ hành…

Các loại Quan Ấn cũng sẽ phát huy tác dụng khi người chơi ở trạng thái đồng đội và đặc biệt cho phép hóa giải đòn tấn công của những người đeo Quan Ấn cấp thấp hơn.

Quan Ấn được nhận như thế nào?

ACE nhớ thiết lập thành chính bằng cách, tăng mức Tối Đa Quỹ Xây bang hội lên 2000 vạn, sau đó đến NPC Quan Lãnh Thổ ở các thành thị để tiến thành thiết lập hành chính

Căn cứ vào thành tích chiến trường Tranh Đoạt Lãnh Thổ và cổ phần trong bang hội, bạn sẽ nhận được những cấp quan hàm tương ứng, và đó là điều kiện để có thể mua được Quan Ấn. Trang bị này có 8 cấp tương ứng với các quan hàm là: Trí Sự, Tư Mã, Thái Thú, Thiếu Khanh, Thượng Khanh, Quốc Công, Thừa Tướng và Hoàng Đế.

Mỗi loại Quan Ấn có những chỉ số khá giống nhau, chỉ khác ở việc cấp cao hơn sẽ hóa giải được đòn tấn công của cấp thấp hơn.

quan ấn

Quan Ấn tuy có tác dụng khá lớn trong chiến đấu nhưng điều bạn cần lưu ý là trang bị này cũng có thời hạn sử dụng 7 ngày. Ngoài ra, giá cả của Quan Ấn cũng được tính bằng các Ngũ Hành Hồn Thạch giống như áo choàng Phi Phong. Quan Ấn được bán bởi NPC Quan viên quan hàm Phó Thiếu Khanh tại Lâm An.

Dưới đây là hệ thống 8 Quan Ấn của Kiếm Thế và giá cả của nó:

Cấp 1

quan ấn

Cấp 2

quan ấn

Cấp 3

quan ấn

Cấp 4

quan ấn

Cấp 5

quan ấn

Cấp 6

quan ấn

Cấp 7

quan ấn

Cấp 8

quan ấn
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần